درباره میکروبلید

میکروبلیدینگ مویی یا شبیه ساز مو :روشی برای پر کردن ابروهایی که داخلش خالی هست همچنین فرم دادن ابرو ها و رفع ناقرینگی در این روش

نکات :
میکروبلید ابرو بعد از پایان 3 روز و پوسته ریزی کمرنگتر و لایت تر میشود
میکرو بلید ابرو بعد از 20 روز نیاز به ترمیم دارد
کلیه مشاوره ها برای خدمات با ارسال عکس ابرو ، چشم یا لب انجام میشود.
مشاوره همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 10 صبح الی 8 شب امکان پذیر است